Megvalósítók

Az ELTE Fizikai Intézetében Frei Zsolt vezetésével az elmúlt évtizedben folyamatosan zajlott az asztrofizikai alapkutatás megteremtése. Az általa elnyert pályázatok vegyesen tartalmaztak asztrofizikai alapkutatási és ICT fejlesztési tevékenységet.

A kutatócsoport 2007. óta tagja a Laser Interferometer Gravitationalwave Observatory (LIGO) együttműködésnek. Ennek keretében Frei kb. 50 tudományos cikket publikált, kb. 300 impakt faktorral.

Prof. Dr. Frei Zsolt

Munkahely, beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Fizikai Intézet

Diploma: fizikus és angol szakfordító, ELTE, 1989

Tudományos fokozat: Ph.D. asztrofizika, Princeton University, USA, 1995

Tudományos cím: az MTA doktora, 2010

Korábbi munkahelyek: University of Tennessee, University of Chicago, Max Planck Institute (München), University of Pennsylvania

Tevékenység:

Először a kvark-hadron fázisátalakulást tanulmányozta, bevezette a perfect wetting fogalmát. 1994-ben írt egy nagy hatású cikket a galaxisok fotometriájáról. 1996-ban publikálta digitális galaxis katalógusát. Több tanulmányt készített a galaxisok morfológiai osztályozásának témájában. 2005-ben a Sunyaev-Zeldovich effektus alapján kimutatható galaxishalmazokról értekezett. A gravitációs hullámok forrásainak optikai tartományban történő megfigyelésére, majd a feketelyuk-összeolvadások előrejelzésére adott stratégiát. 2007-ben megalakította az Eötvös International Research School in Astriphysics-et. Ennek része az Eötvös Gravity Research Group, amely vezetésével csatlakozott a LIGO gravitációshullám-detektor tudományos programjához.

Publikációk: 84, hivatkozások: 2442, h-index: 26

                                                                                                                                                            

Az Informatikai Igazgatóság mintegy 30.000 felhasználót szolgál ki. Az egyetem gigabites belső hálózati szegmensei, VoIP alkalmazásai, redundáns központi háttértároló rendszere, központi autentikációs köztes rendszere a hazai felsőoktatásban technológiai vagy módszertani szempontból élenjárónak tekinthetők, a kutatásfejlesztési tevékenység és az előremutató infokommunikációs technológiák kutatása folyamatos.

Ritter Dávid, alprojekt vezető

Munkahely, beosztás: igazgató, ELTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, Informatikai Igazgatóság

Diploma: okleveles agrármérnök, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 1995

Tevékenység:

2005 óta az ELTE Informatikai Igazgatóságának vezetője, 2000-2005 között a Szent István Egyetem informatikai igazgatója. Többezres felhasználói kört támogató rendszerek implementációjában, kutatástámogatási rendszerek fejlesztésében több mint tízéves jártassága van. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Műszaki Tanácsának az elnöke 2007 óta, részt vett a felsőoktatást és kutatást kiszolgáló országos informatikai infrastruktúra tervezésében és kialakításában. 2000 óta összesen mintegy 1,5 milliárd Ft költségvetésű, felsőoktatási informatikai fejlesztést célzó pályázat (HEFOP. KMOP) projektmenedzsere, irányítója vagy szakmai vezetője. Összetett informatikai szervezetek és projektek vezetését, koordinálását, stratégiai irányítását végzi. A Magyar Felső-, Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület (HUNGARNET Egyesület) elnökségi tagja.

                                                                                                                                                            

A Pályázati és Innovációs Központ ellátja az egyetem tudományszervezéssel kapcsolatos feladatait, koordinálja az egyetemi K+F testületek munkáját, folyamatosan fejleszti és működteti a kutatás-nyilvántartási rendszerét, kapcsolatot tart hazai és nemzetközi innovációs irodákkal és szervezetekkel. Fő feladatai közé tartozik az egyetem innovációs potenciáljának javítása, az innováció-menedzsment ismeretek átadása, az innovációra fogékony szemlélet kialakítása. Tevékenységével ösztönzi az egyetemen belüli kooperációs kutatások létrejöttét, és a nemzetközi kutatásokban történő aktívabb szerepvállalást. 2013-ban egyetemünk a PIK-en keresztül látja el az Európai Bizottság budapesti információs központjának feladatait.

Antoni Györgyi, projektmenedzser, alprojekt vezető

Munkahely, beosztás: igazgató, ELTE Pályázati és Innovációs Központ

Diploma: okleveles közgazdász, Közgazdaságtudományi Egyetem, 1984

Tevékenység:

Több mint tízéves cégvezetési gyakorlat. Három éven keresztül a Világgazdasági Kutatóintézetnél tudományos munkatársként versenyképességi vizsgálatokkal foglalkozott. 2001 óta aktív szereplője az innovációs szférának. Részt vett az Infoparkban a technológiai park koncepció kialakításában. Aktív szerepvállalója a civil szférának, négy évig az Informatikai Érdekegyeztető Fórum igazgatójaként, valamint a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének főtitkáraként dolgozott. 2008 óta a Magyar Innovációs Szövetség felsőoktatási tagozatának elnöke. Projektvezetőként számos hazai és külföldi pályázatot irányított.

Varga Attila, alprojekt vezető

Munkahely, beosztás: irodavezető, ELTE Pályázati és Innovációs Központ, Tudás- és Technológiatranszfer Iroda

Diploma: okleveles geográfus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2007

 projektmenedzser, Budapesti Corvinus Egyetem, 2012

Tevékenység: 2007 óta az egyetem alkalmazottja, 2010 óta a Tudás- és Technológiatranszfer Iroda vezetője. Feladatai közé tartozik a technológiatranszfer és innovációs tevékenység stratégiai és operatív tervezése, irányítása, ellenőrzése, részvétel az Egyetem kutatás-fejlesztési stratégiájának meghatározásában, TTTI képviselete az Egyetemen belül és azon kívül, Az egyetemi technológiatranszfer folyamatok tervezése, irányítása, fejlesztése.

Somogyi Zsuzsanna, alprojekt vezető

Munkahely, beosztás: irodavezető, ELTE Pályázati és Innovációs Központ, Pályázati Iroda

Diploma: okleveles közgazdász, Közgazdaságtudományi Egyetem, 1980

Tevékenység:

1996 óta az egyetem alkalmazottja, 2007 óta a Pályázati Iroda vezetője. Szakmai gyakorlatát  többek között nagypályázatok pénzügyi vezetőjeként/alprojekt vezetőjeként, pályázatok és szerződések teljes, részleges adminisztratív menedzselése szervezésével, pénzügyi tervezésben és a menedzsment koordinációjában való részvételével szerezte. Jelen feladata az Eötvös Loránd Tudományegyetem teljes pályázati és pályázatkezelési tevékenységének irányítása, K+F tudományszervezés és innovációs tevékenység támogatása, az ELTE innovációs és technológiatranszfer rendszerének kiépítésében és működtetésében való részvétel. Részt vett innovációs és technológiatranszfer projektek, részprojektek menedzselésében és pénzügyi koordinációjában is (TÁMOP 4.2.1., Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal programjaiban INNOTETT, KÖZKUT, RET, NAP, BIOINKUB, Baross, NTP stb. projekt). Konkrétan közreműködött az Európai Bizottság FP6-os és FP7-es egyetemi projektjeinek tervezésében, a megvalósítás és az elszámolás koordinációjában, tudományos/pályázati eredmények kommunikációs stratégiájának kidolgozásában.

                                                                                                                                                            

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program a magyarországi kutatói hálózat fejlesztésének és működtetésének programja, mint az ELTE stratégiai partnere, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – egyúttal élvonalbeli szerepet tölt be a legújabb hálózati technológiák magyarországi fejlesztésében és alkalmazásában is. Ily módon meghatározó szerepet játszik az informatika országos fejlődésében. Korszerű, versenyképes infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosít a felsőoktatás és kutatás számára. A számítógép-hálózatokra épülő hatékony kommunikáció és kooperáció lehetősége közel 500 intézmény számára mintegy 700 elérési ponton áll rendelkezésre.

Dr. Stefán Péter

Munkahely, beosztás: projekt-koordinációs igazgatóhelyettes, NIIF

Diploma: okleveles mérnök informatikus, okleveles közgazdász, Miskolci Egyetem, 1998

Tudományos fokozat: Ph.D. informatikai tudományok, Miskolci Egyetem, 2003

Tevékenység:

Stefán Péter 2000 óta a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet munkatársa, jelenleg projekt-koordinációs igazgatóhelyettese. 12 éves munkatapasztalata elsősorban a nagyteljesítményű számítógépek, szuperszámítógépek, fürtözött rendszerek, valamint az adattároló rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére terjed ki. Részt vett több hazai és európai infrastruktúra, illetve infrastruktúrára épülő szolgáltatásfejlesztési projektben, mint projektvezető, alprojekt-vezető, aktivitás-, illetve munkacsomag vezető (ClusterGrid, SupeCluster, HBONE+, KnowARC, EGEE, EMI, PRACE).