Alprojektek

1.1.Asztrofizikai alapkutatás

Az asztrofizikai kutatások egyedüli módon és lényegében eltérnek a természettudományos kutatások szokásos stílusától. Az asztrofizikában a vizsgálat tárgya az Univerzum. Ezen a „berendezésen” változtatni nem tudunk, „kísérleteinket” úgy tudjuk jobbá tenni, hogy a megfigyelés időről-időre jobb felbontásban, mélyebb (távolabbi objektumokat is tartalmazó) adatokat szolgáltat. A számítógépes technológia terjedése, illetve az űreszközök fejlődése teszi lehetővé napjainkban az asztrofizika szinte határtalan fejlődését. Ez a fejlődés hatalmas és egyre nagyobb adatbázisok létrejöttéhez vezet. Ezeket tárolva, az interneten mozgatva, ezekben „bányászva” kapjuk meg a tudományos kérdéseinkre a választ. Mára teljesen elfogadott, hogy az asztrofizika a leginkább „data-driven”, az adatok által hajtott, előrevitt tudományág.

A projekt keretében az ELTE Fizikai Intézete, az ELTE Informatikai Igazgatósága és a NIIF hazánkban példa nélkül álló módon arra vállalkozik, hogy ezen az ELTE-n már sikeres kutatási területen egy nagyon hatékony összefogásban hajtson végre a kutatások végzéséhez szükséges fejlesztést, és ennek hatására érjen el az eddigieknél is több eredményt abban a három nemzetközi nagyprojektben, aminek az ELTE már részese (LIGO), vagy amelyekhez (Pan-STARRS, LSST) most, ennek a projektnek a támogatásával tud csatlakozni.

A várható eredmények az asztrofizika részéről nemzetközi referált folyóiratokban megjelent cikkek. A LIGO-val való korábbi együttműködés alapján, illetve az új projekthez való csatlakozás eredményeképpen a 30 hónapos futamidő alatt 30 publikáció megjelenése várható, átlagosan legalább 5-ös impakt faktorú folyóiratokban.

1.2.Infokommunikációs technológiák kutatása és az ezt kiszolgáló kapcsolatok megerősítése

Az ICT oldalról a projekt célja az országos, felsőoktatási és kutatási intézményeket támogató egyes számítási infrastrukturális elemek hibatűrő működésű közös erőforrás-pool-ba rendezése, és a rugalmasan menedzselhető infrastruktúrán keresztül először az asztrofizikai, később az egyéb természettudományos kutatások számítási és tárolási igényeinek kielégítése. A projektben egy egyszerűen használható, egységesen menedzselhető, dinamikus erőforrás-elosztásra képes kutatási „cloud” kialakítása, illetve az említett funkciókat megvalósító szoftveres elemek kifejlesztése a cél.

Magyarországon jelenleg nem biztosított a kutatást támogató ICT infrastruktúra egységes, az egyes kutatási projektekhez rugalmasan hozzárendelhető infrastruktúrát biztosító megvalósítása, ami a kutatói közösségekben helyi erőforráshiányt, egyes területeken pedig kihasználatlan kapacitásokat jelent. Ebben a projektben a meglévő fizikai erőforrások hatékony kihasználását lehetővé tevő szoftveres környezet kifejlesztése az elsőrendű cél.

A projekt szervesen illeszkedik a Digitális Menetrend Kutatás és Innováció 4. pillérjének 46-os akciójához, mely szerint a cél a nemzeti szélessávú hálózatok használatának tervezése, az EU vonatkozó preferenciái szerint. Jelen projekt egyrészt az európai kutatói hálózat (GN3) magyar komponensének, a HBONE+-nak a 4 pillérben meghatározott prioritások szerinti újszerű felhasználásáról szól. A kutatási részcél teljes egészében lefedi a 7. kutatási keretprogram 1. kihívásában megfogalmazott azon elvárást, hogy cél a „Jövő Internetjének” támogatása olyan kutatásokkal, amelyek csúcstechnológiai eszközökkel, energia- és erőforrás-gazdaságos módon segítik a meglévő skálázhatósági, mobilitási, megbízhatósági és rugalmassági korlátok kiterjesztését. A projekt kifejezetten annak kutatását célozza, hogy a meglévő infrastrukturális elemek megfelelő újraszervezésével, a hálózat adta lehetőségek kihasználásával hogyan lehet transzparens infrastruktúrát biztosítani az alapkutatás számára.

1.3.Kutatás-fejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás és szolgáltatás fejlesztése

A Pályázati és Innovációs Központ gyakorlati ismereteit, innovációs menedzsment tananyag készítési előzményeit és a projekttervezés és innováció menedzsment területén szerzett három éves képzési tapasztalatait felhasználva olyan komplex, folyamatos bekapcsolódási lehetőséget kínáló képzési programot alakít ki, amely biztosítja a kutatócsoport uniós K+F pályázatokban történő sikeres részvételét, beleértve a pályázatok megírását és azok lebonyolítását.

1.4.Kutatás-fejlesztési szolgáltatások fejlesztése az ELTE Pályázati és Innovációs Központjában

A projektünk része egy olyan pilot jellegű alkalmazás fejlesztése, melynek során a képzett technológiatranszfer referenseink képesek lesznek a kutatókkal együtt a szellemi eszközök azonosítására, előzetes újdonságkutatásra, innovációs due-dilligence eljárásra, iparjogvédelmi stratégia kialakítására, és megtételére, monetáris értékelésre. A pilot értékelése után várhatóan lehetővé válik a rendszer szélesebb, egyetemi szintű kiterjesztése.

1.5.Hálózatépítés, kutatási és innovációs együttműködések kialakítása

A projekt tudományos eredményeinek megismertetése hazai és nemzetközi technológiatranszfer és hídképző szervezeteken keresztül. Kapcsolat- és hálózatépítés támogatása az FP7-es és Horizon2020-as potenciális pályázó szervezetekkel, intézetekkel.