A projekt bemutatása

Az ELTE konzorciumvezetésével benyújtott pályázatok kaptak támogatást 2013 áprilisában az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, Kutatási és Innovációs Technológiai Alapból finanszírozott “Nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alap és ipari kutatási valamint Infokommunikációs technológiai fejlesztési projektek támogatása a Közép-magyarországi régióban” című (KTIA_AIK_12 jelű) felhívás keretében.

A Dr. Frei Zsolt témavezetésével (konzorciumi partner a NIIF, résztvevő ELTE szervezeti egységek: GMF Informatikai Igazgatóság, RH Pályázati és Innovációs Központ, TTK Atomfizikai Tanszék) beadott pályázat összesen 239 282 775 Ft támogatásban részesült.

 A nyertes pályázat címe:

Nagyteljesítményű elosztott ICT rendszerek kialakítása és felhasználása az ELTE nemzetközi asztrofizikai nagyprojektekben való részvételének támogatására

A pályázat kódszáma: KTIA_AIK_12-1-2012-0020

Témavezető: Dr. Frei Zsolt

Elnyert összeg:  239 282 775 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Támogatás alprojektenként:

1.1. Asztrofizikai alapkutatás:  ELTE TTK Atomfizikai Tanszék – 78 483 000 Ft

1.2. Infokommunikációs technológiák kutatása és az ezt kiszolgáló kapcsolatok megerősítése:

 ELTE GMF Informatikai Igazgatóság – 52 515 440 Ft

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet – 50 104 015 Ft

1.3. Kutatás-fejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás és szolgáltatás fejlesztése:  ELTE RH Pályázati és Innovációs Központ – 13 291 580 Ft

1.4. Kutatás-fejlesztési szolgáltatások fejlesztése az ELTE Pályázati és Innovációs Központjában:  ELTE RH Pályázati és Innovációs Központ – 21 850 240 Ft

1.5. Hálózatépítés, kutatási és innovációs együttműködések kialakítása: ELTE RH Pályázati és Innovációs Központ – 9 434 000 Ft

2.1. – 2.2. A projekt végrehajtásához kapcsolódó kötelezően megvalósítandó tevékenységek: ELTE RH Pályázati és Innovációs Központ – 13 604 500 Ft

Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Konzorciumi tag: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIF)

Futamidő: 2013. május 1 – 2015. október 31.

Összefoglaló

Pályázatunk lényege az ELTE-n folyó asztrofizikai alapkutatás, kifejezetten erős ICT és technológiatranszfer illetve innovációs és hálózatépítési tevékenységi támogatással. A korábban az ELTE-n már meghonosított módon az asztrofizikai alapkutatás nagy nemzetközi projektek keretében folyik (onnan származnak a mérési adatok). Egy ilyen projekthez már korábban csatlakoztunk (LIGO), viszont ennek a pályázatnak a keretében két újabb nemzetközi kutatási infrastruktúrához szeretnénk kapcsolódni: a Pan-STARRS és az LSST projektekhez.

A nálunk művelni kívánt asztrofizika közvetlenül kapcsolódik az űrkutatáshoz: a később bemutatott módon a LIGO adatait a SWIFT röntgen műholdon végzett méréseink adataival összevetve végezzük az alapkutatást, illetve elméleti kutatásaink már korábban is közvetlenül hozzájárultak az űrbe tervezett LISA terveinek kialakításához.

Az ELTE-n az Informatikai Igazgatósággal együttműködve kívánjuk megoldani a nemzetközi projektektől érkező hatalmas adatmennyiség mozgatását, tárolását és feldolgozását. Mivel a Pan-STARRS lesz az első olyan projekt a világon, amely valóban petabyte-nyi adatot szolgáltat, az ebben való részvétel megkívánja újszerű ICT technológiák meghonosítását az ELTE-n. Az alapkutatások informatikai támogatása rendkívül erőforrás-igényes és komplex feladat. Számos olyan projekt létezik, amely nem igényel kiugróan nagy számítástechnikai teljesítményt, de informatikai támogatásának intézményen belüli megvalósítása problémás vagy gazdaságtalan. Ahhoz, hogy a kutatási projektek rugalmasan, igényeik szerint férjenek hozzá az említett erőforrásokhoz, azaz a rendelkezésükre álló erőforrások dinamikus allokációja biztosított legyen, összetett menedzsment és felhasználói támogatási képességekre is szükség van. Hazánkban jelenleg ilyen integrált infrastruktúra nincs. Ennek a projektnek hangsúlyos része egy ilyen kialakítása az ELTE és a NIIF együttműködésében.

Feladatok, célkitűzések

Az asztrofizikai alapkutatás feladatai három témakörbe tartoznak:

(a) folytatjuk részvételünket a Laser Interferometer Gravitationalwave Observatory (LIGO), a nemzetközi együttműködésben zajló gravitációshullám-kereső projektben (ennek költségvetése 1 milliárd USD, kapcsolódásunk fenntartása fontos),

(b) kapcsolódunk két újabb nemzetközi infrastruktúrához: a Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) és a Large Synoptic Survey Telescope (LSST) égbolt-térképező együttműködésekhez, és

(c) elméleti alapkutatásokat végzünk pl. abban a témakörben, hogy a legfontosabb asztrofizikai és kozmológiai kérdések megválaszolásához milyen mérésekre (űr-eszközökre) lesz szükség a következő 10 évben (a Laser Interferometer Space Array – LISA – méréseinek használata az asztrofizikában, korábbi munkánk folytatása).

Az ICT területen ebben a projektben olyan támogatási környezet kialakítását célozzuk meg, hogy annak közvetlen hasznosítása a projekt asztrofizikai adatbázisokhoz, adatbányászathoz és elemzéshez kapcsolódó részében már azonnal lehetséges legyen. Az eddigi országos projektek eredményeképpen létrejött infrastrukturális alapokra építkezve olyan szoftveres környezetet, illetve támogatási szolgáltatást kívánunk megvalósítani, amely a későbbiekben bármely egyetem vagy kutatóintézmény projektjét támogathatja.

A nemzetközi együttműködéseinket és a későbbi sikeres EU-s pályázati tevékenységünket elősegítendő, nagymértékű komponense pályázatunknak az ELTE-n a szükséges pályázat-menedzsment háttér továbbfejlesztése és házon belül a kutatók munkáját támogató pályázati szakemberek képzése.

A pályázatban elsősorban kutatók és PhD hallgatók, posztdoktorok, fiatal kutatók szerepelnek, illetve olyan számítástechnikai szakemberek, akik a szükséges ICT infrastruktúrát fejlesztik, velük együtt a projekt megvalósításában összesen 35 munkatársa vesz részt.

A projekt bemutatása

A projekt keretében az ELTE Fizikai Intézete, az ELTE Informatikai Igazgatósága és a NIIF hazánkban példa nélkül álló módon arra vállalkozik, hogy ezen az ELTE-n már sikeres kutatási területen egy nagyon hatékony összefogásban hajtson végre a kutatások végzéséhez szükséges fejlesztést, és ennek hatására érjen el az eddigieknél is több eredményt abban a három nemzetközi nagyprojektben, aminek az ELTE már részese (LIGO), vagy amelyekhez (Pan-STARRS, LSST) most, ennek a projektnek a támogatásával tud csatlakozni.

Az ICT oldalról a projekt célja az országos, felsőoktatási és kutatási intézményeket támogató egyes számítási infrastrukturális elemek hibatűrő működésű közös erőforrás-pool-ba rendezése, és a rugalmasan menedzselhető infrastruktúrán keresztül először az asztrofizikai, később az egyéb természettudományos kutatások számítási és tárolási igényeinek kielégítése. A projektben egy egyszerűen használható, egységesen menedzselhető, dinamikus erőforrás-elosztásra képes kutatási „cloud” kialakítása, illetve az említett funkciókat megvalósító szoftveres elemek kifejlesztése a cél.

Magyarországon jelenleg nem biztosított a kutatást támogató ICT infrastruktúra egységes, az egyes kutatási projektekhez rugalmasan hozzárendelhető infrastruktúrát biztosító megvalósítása, ami a kutatói közösségekben helyi erőforráshiányt, egyes területeken pedig kihasználatlan kapacitásokat jelent. Ebben a projektben a meglévő fizikai erőforrások hatékony kihasználását lehetővé tevő szoftveres környezet kifejlesztése az elsőrendű cél.

A projekttel továbbfejleszteni kívánjuk az ELTE kutatási menedzsment kapacitását, melynek következtében a tudományos eredmények hasznosításának hatékonyabb elősegítésére, a jelenleg is működő Tudás- és Technológiatranszfer Irodát rugalmas, az üzleti szférával érintkező, európai minőségű szolgáltatások végzésére képes szervezetté fejlesztjük.

Célzott programokkal kívánjuk fejleszteni a technológiatranszfer munkatársak innováció menedzsment ismereteit, valamint olyan komplex képzési programot alakítunk ki, amely biztosítja a kutatócsoport uniós K+F pályázatokban történő sikeres részvételét, beleértve a pályázatok megírását és azok lebonyolítását. Erre azért van szükség, mert az ELTE-n az asztrofizikai alapkutatás alapvetően nemzetközi beágyazottságú és a projekt eredményeképp nemzetközi pályázatokon való versenyképességünket, illetve a projektekhez a kapcsolódási esélyeinket számottevő módon kívánjuk növelni.